Διατίθενται προς πώληση τα παρακάτω μεταχειρισμένα - ανακαινισμένα υλικά:

ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΣΩΛ
ΕΙΔΟΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΙΜΗ/ΤΕΜΑΧΙΟ
Πλαίσια Όψεως
152
25€
Κουπαστές Ασφαλείας L=3,30m
218
17€ 
Διαμήκεις
700
10€ 

 

ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΙ
ΕΙΔΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΙΜΗ/ΤΕΜΑΧΙΟ
Πάνελ METRIFORM
0,6m x 1,5m
630
42€